HISTORYTELLER

 Marinus Kalkman
 

Poppentheater Gallimaufry: Middeleeuws en Modern

 Steeds zijn Historyteller en Compagnie Gallimaufry druk bezig met het ontwikkelen 

van nieuwe verhalen voor het middeleeuws poppentheater voor twee of drie poppenspelers.

Aan de hand van afbeeldingen en oude geschriften kijken we hoe het poppentheater er in 

de middeleeuwen uit heeft gezien, en welke verhalen  gespeeld werden.                                

Nu is al wel duidelijk, dat het poppenspel een serieuze zaak was, waar door jong en oud naar gekeken werd.

Maar ons poppentheater is niet alleen middeleeuws; met onze moderne poppenkast spelen we stukken uit alle tijden!

Het poppentheater kan voor kleine en grote festivals gereserveerd worden.   


Zie voor meer informatie ook de website van http://www.compagniegallimaufry.com 
Opbellen
E-mail